Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 10. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Ocenenie učiteľa a školy
 
    Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila plaketou učiteľa Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl Mgr. Dušana Litvu, PhD. za aktívne členstvo v Rade SAUŠ a za dlhodobú (30 ročnú) spoluprácu a podiel na výchove univerzitných športovcov. Zároveň ocenila aj Akadémiu ozbrojených síl, ktorá výrazne prispela v tomto časovom rozpätí k propagácii a rozvoju univerzitného športu (v r. 1999 bola univerziádnou dedinou).

    Mgr. Litva si ocenenie prevzal 18. 12. 2017 na slávnostnom podujatí asociácie, kedy bol vyhodnotený aj najlepší univerzitný športovec roka 2017. Stal sa ním atlét Ján Volko.

    Mgr. Litva ako učiteľ telesnej výchovy bol sám aktívnym športovcom. Jeho srdcovou záležitosťou je biatlon. Ako reprezentant SR v tomto športe dosiahol medailové úspechy, stal sa trénerom biatlonu I. triedy a vyše 20 rokov pracoval v rôznych funkciách Slovenského zväzu biatlonu. Výraznú kapitolu v jeho živote tvorí práca s mládežou, preto ho napĺňa povolanie učiteľa TV vo vojenskej vysokej škole, kde pôsobí od r. 1986.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: archív -dl-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. augusta 2020   (145802)