Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 10. 08. 2020        
 Hlavná stránka

PODPORA ROZVOJA VZDELÁVANIA V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
 
    Centrum vzdelávania s podporou MŠVVaŠ SR a Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku zrealizovalo dňa 27. novembra 2017 otvorenú prednášku zameranú na finančnú gramotnosť, ktorá sa uskutočnila v popoludňajších hodinách, v priestoroch Mestského úradu v L. Mikuláši.

    Aktivitu, pripravenú prioritne pre občanov vo veku 45+, s názvom „Plánovanie rodinných financií, alebo ako nezablúdiť v labyrinte financií“ po odbornej stránke zabezpečila Ing. Jana Jurčová zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

    Účastníci prednášky sa oboznámili so základnými poznatkami z týchto oblastí: návyky finančného plánovania, dôchodkový systém štátu, užitočné rady vedúce k zdravému hospodáreniu s financiami, ako aj k finančnej sebaobrane...

    V záverečnej diskusii s lektorkou i s príslušníkmi centra vzdelávania, prevažoval záujem účastníkov prednášky o ďalšie informácie o finančnej gramotnosti, s návrhom na otvorenie študijného odboru s predmetným zameraním v nasledujúcom akademickom roku v rámci Univerzity tretieho veku pri AOS.

    Za poskytnutie odborných informácií i za vytvorenie príjemného priestoru, otvoreného pre otázky účastníkov poďakoval lektorke riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
  
  
  
  text: -mš-    
foto: -až, js-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. augusta 2020   (145852)