Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 13. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov
vysokých škôl vo vojenských odbornostiach C20, H10, S17, U10 a P10
 

    V termíne od 26. septembra 2016 do 20. januára 2017 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) organizovaný 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je súčasťou prípravy pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

    Cieľom DKAVŠ je poskytnúť účastníkom kurzu vstupné vojenské vzdelanie, čo je požiadavkou pre získanie vojenskej hodnosti poručík, nadporučík a kapitán. Kurz je rozdelený na vševojskovú a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Následne po jej ukončení je vykonávaná odborná príprava, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Súčasťou odbornej prípravy môžu byť aj špecializované odborné kurzy.

    15. DKAVŠ bol dňa 20. 1. 2017 ukončený pre odbornosti:
      - C20 (ochrana utajovaných skutočností) 1 príslušníčka AOS,
      - H10 (vojenské zdravotníctvo) 4 príslušníci AOS,
      - S17 (vojenská hudba) 1 príslušník OS SR,
      - U10 (vojenský manažment a výcvik) 2 príslušníci OS SR,
      - P10 (vojenská polícia) 1 príslušník OS SR.

     Absolventov uvedených vojenských odborností slávnostne pasoval do prvej dôstojníckej hodnosti prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta za účasti pozvaných hostí, a to plk. Ing. Ivana Sálašiho, riaditeľa PÚ OS SR a plk. MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH, riaditeľa - hlavného lekára OS SR. Osvedčenia o absolvovaní 15. DKAVŠ v uvedených odbornostiach odovzdal absolventom kurzu náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. augusta 2020   (159826)