Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 06. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Reprezentovali nás v Budapešti
 
    Na Národnej univerzite verejnej správy v Budapešti – Fakulte vojenských vied a výcviku dôstojníkov sa konala v dňoch 6. - 8. decembra 2017 medzinárodná študentská vedecká konferencia za účasti 4 vysokých vojenských škôl z Poľska, Slovenska, ČR a Maďarska. Cieľom konferencie bolo vytvoriť medzinárodné prostredie, v ktorom by jej účastníci predstavili v anglickom jazyku svoje práce v oblasti vedeckého výskumu.

    Slovensko bolo zastúpené Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika z Liptovského Mikuláša, ktorú úspešne reprezentovali dve študentky 3. ročníka s odbornými prácami. Štud. Petra Hricová (študijný program Manažment vojenskej organizácie) vystúpila s prácou „Emocionálna inteligencia ako kľúčová kompetencia veliteľa“ (Emotional Intelligence as a Key Feature of a Commander), konzultant práce je doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. a štud. Bronislava Marcinová (študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti) s prácou „Návrh nových parametrov 9 mm náboja pre použitie s tlmičom hluku v ručných zbraniach“ (Design of New Parameters 9 mm Luger Cartridge for Using in Combination with the short gun Suppressor) konzultant práce je kpt. Ing. Peter Perun.

    Ďalšie témy, ktoré odzneli na tejto konferencii, sa zaoberali otázkami bezpečnosti letectva, bezpilotných lietadiel, environmentálnej bezpečnosti, vojenskej kariéry. Organizátor podujatia plk. Zoltán Jobbágy, prodekan Fakulty pre vedu a medzinárodné vzťahy, vyzdvihol vedeckú úroveň prác a odbornú pripravenosť študentov. Zdôraznil, že táto konferencia je príležitosťou pre každého študenta, ktorý chce prezentovať svoju vedeckú a výskumnú prácu.
  
  
    text: -hg-    
foto: archív AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 3. ročník
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. augusta 2020   (131112)