Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 10. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018
 
    Slávnostným zhromaždením v aule 29. 9. 2017 si učitelia, študenti a zamestnanci Akadémie ozbrojených síl (AOS) pripomenuli Deň Ozbrojených síl SR, ktorý pripadá na 22. septembra.

    Samotné zhromaždenie malo dve časti – vojenskú a akademickú.

    Vo vojenskej časti okrem pripomenutia historických udalostí, na ktoré sa viaže Deň OS SR, boli udelené aj „Medaily za rozvoj AOS“ a odznaky „Vzorný kadet“. V mene rektora ich vojakom odovzdal prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta. Ocenení boli plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., MSc. (za šírenie dobrého mena AOS na verejnosti a v zahraničí a pri príležitosti 40 rokov služby v OS SR), pplk. Ing. Jozef Wesselényi, PhD., pplk. Ing. Ivan Ivanič, nrtm. Mariana Gvothová, nrtm. Peter Bezouška. Odznakom “Vzorný kadet“ v akademickom roku 2017/2018 boli odmenení kadeti voj. Katarína Gombíková, voj. Bronislava Marcinová, voj. Július Bakala, voj. Matúš Gernát, voj. Katarína Pajtášová, voj. Zuzana Pazuchová, voj. Dominik Garai, voj. Kristián Jurečko, voj. Juraj Nagy, voj. František Paray.

    V akademickej časti zhromaždenia boli na návrh prorektora pre vedu doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. za činnosť v Študentskej vedeckej konferencii a za prácu v jej sekciách ďakovným listom a vecným darom odmenení prof. Ing. Peter Droppa, PhD., doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD., doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. Za prácu konzultantov študentov, ktorí sa zúčastnili ŠVK, boli odmenení doc. Ing. Peter Lisý, PhD., kpt. Ing. Peter Perún, prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., mjr. Ing. Roman Berešík, doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD., Mgr. Juraj Šimko, PhD.

    V tento deň bol na zhromaždení príslušníkov školy slávnostne otvorený akademický rok 2017/2018. Otvoril ho prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a zároveň sa uskutočnila imatrikulácia 102 študentov 1. ročníka denného vojenského bakalárskeho štúdia v AOS. Študovať budú v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. augusta 2020   (145865)