Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 12. 2021        
 Hlavná stránka

Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014
 
    Ešte pred rokom riešil problematiku riadenia bezpečnosti zložitých systémov odborný seminár, ktorý v roku 2014 v súlade s rozhodnutím vedeckého výboru nadobudol rozmery medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Konferencia „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“ sa konala v termíne od 24. - 28. februára 2014 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a jej hlavným organizátorom bola tradične katedra spoločenských vied a jazykov.

    Cieľom 7. ročníka bola opäť analýza bezpečnosti ľudí, ktorí sú súčasťou zložitých systémov, a to prírodných, technických a sociálnych. Ako uviedol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. vedúci uvedenej katedry, konferencia vytvorila formálny i neformálny priestor pre riešenie bezpečnostnej problematiky tak v pléne, ako aj v sekciách. V prírodných, technických a sociálnych systémoch sa riešili tieto okruhy problémov: metodológia všeobecnej i konkrétnej bezpečnosti, analýza empirických výsledkov výskumu v tejto oblasti a prognóza ďalšieho vývoja, miesto a úlohy informačno-komunikačných technológií pri riadení bezpečnosti zložitých systémov a analýza efektívnych metód a foriem prípravy bezpečnostného manažmentu.

    Podujatie položilo ako každý rok dôraz na jeden problémový okruh. Tento rok to bol radikalizmus a extrémizmus, chápaný ako sociálny jav výrazne narušujúci bezpečnosť sociálnych systémov (spoločnosť, sociálne skupiny, inštitúcie a organizácie).

    Konferencie sa zúčastnilo približne 60 odborníkov z Poľska, Česka, Mongolska, Rakúska, Ukrajiny, Litvy, Ruska, Írska a Slovenska. Doc. Jozef Matis na konferencii privítal veliteľa PS OS SR brig. gen. Ing. Ondřeja Novosada, ďalej prezidenta EAS (Európskej asociácie vedy o bezpečnosti) so sídlom v Krakowe prof. Hab. Dr. Leszka F. Korzeniowského, podpredsedu ESA pre Ukrajinu doc. Vasilija M. Zaplatinského z Kyjeva, tiež riaditeľa Východoeurópskej agentúry pre rozvoj (EEDA) gen. mjr. ICOKRYM Ing. Jozefa Zaťka.

    Za vedenie AOS účastníkov konferencie pozdravil prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý priblížil prítomným poslanie, úlohy a štruktúru AOS.

    Pre delegátov bol pripravený sprievodný program v priestoroch akadémie i mimo nej. Vojenská delegácia z Ukrajiny a Mongolska navštívila ISOC, Simulačné centrum a špeciálne učebne katedry spoločenských vied a jazykov. Pre všetkých delegátov bola zabezpečená návšteva dreveného kostola vo Svätom Kríži, športového strediska v Jasnej a mesta Liptovský Mikuláš, s dôrazom na kultúrne pamiatky a fašiangový sprievod mestom. Delegáti vyjadrili presvedčenie, že sa o rok opäť stretnú v minimálne takom počte ako tento rok.
  
  
        
  
        Ďašie fotografie   text a foto: -hg-    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. decembra 2021   (8491)