Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Ukončenie 5. Kurzu národnej bezpečnosti
 
    Kurz národnej bezpečnosti (KNB) predstavuje v systéme kariérnej prípravy určenej pre profesionálnych vojakov OS SR ten najvyšší stupeň. Pripravuje podplukovníkov a plukovníkov na riadiace funkcie v rezorte obrany. Absolventi tohto kurzu získavajú označenie „plukovník generálneho štábu“.

    V poradí 5. KNB bol v Akadémii ozbrojených síl ukončený 8. marca 2013, trval šesť mesiacov a absolvovalo ho 5 plukovníkov OS SR. Nadviazal na tradície a vysokú úroveň predchádzajúcich štyroch kurzov, ale v porovnaní s nimi bol kratší, jeho výučba bola však o to intenzívnejšia. Cieľom kurzu bolo prehĺbiť koncepčné, analytické a kritické myslenie jeho účastníkov a pripraviť ich na kvalifikované a profesionálne plnenie úloh v OS SR.. Program kurzu implementoval 4 moduly, ktoré sa tematicky zamerali na bezpečnostné prostredie, národnú a medzinárodnú bezpečnosť, obrannú politiku a stratégiu obrany štátu. Brig. gen. Boris Ďurkech, rektor AOS, vyzdvihol fakt, že jeden z modulov kurzu „Národná bezpečnosť a obrana v podmienkach SR“ je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, čo len potvrdzuje kvalitu tejto polročnej vzdelávacej aktivity, ktorú organizuje Centrum vzdelávania AOS na čele s Ing. Michalom Chlebcom.

    Kurz tvorili pestré vzdelávacie formy, ako prednášky, semináre, konferencie, kolokviá, poznávacie cesty doma a v zahraničí, panelové diskusie, samostatné projekty, certifikačné cvičenie. Prednášali v ňom učitelia z AOS, UMB Banská Bystrica, MO a MV SR, GŠ OS SR, tiež zahraniční lektori z Brna, Varšavy, Kyjeva a Hamburgu.

    Absolventom kurzu zablahoželal brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ Pozemných síl OS SR, ktorý uviedol: "V zmysle záverov strategického hodnotenia obrany (SHO), ozbrojené sily privítajú od absolventov KNB konštruktívne návrhy do procesu transformácie a výstavby OS".

    Ukončenia kurzu sa zúčastnili aj genpor. Marián Áč, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš Alexander Slafkovský, poslanci samosprávneho žilinského kraja, učitelia AOS a ďalší pozvaní hostia.

    5. KNB ukončili: plk. gšt. Ing. Radoslav Ivančík, plk. gšt. Ing. Štefan Kovács, plk. gšt. Ing. Vladimír Kubáň, plk. gšt. Ing. Vladimír Lisý a plk. gšt. Ing. Miloš Mosný.
  
  

  
    Fotogaléria - Obhajoby záv. prác 6. 3. 2013 - Ukončenie KNB 5
    Video
  text:-hg-    
foto: -hg-,-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47602)