Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Štvrtok 24. 04. 2014        
 Hlavná stránka


Francúzsky veľvyslanec navštívil AOS
 
    Na krátku pracovnú návštevu zavítal 6. februára 2012 do Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike J. E. Jean – Marie Bruno. V akadémii ho prijali prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. a doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD. poverená plnením úloh prorektora pre vedu.
    Veľvyslanec sa v AOS zoznámil s jej štruktúrou, poslaním, zaujímal sa o vzdelávanie a výcvikový program kadetov a o celoživotné a kariérne vzdelávanie profesionálnych vojakov. V sprievode doc. Kuffovej si prezrel Akademickú knižnicu AOS.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
 Pripravované akcie
 
    22. 5. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Ponuka priestorov do nájmu (ošetrovňa)
 
    Termín verejného odpočtu Výr. správy
o hospodárení 2013
 
    Prihlášky do 30.5.2014 
   ŠPE - výchova a vzde-
lávanie bezpečnost. technikov
nové
 
     ASFEU vyhlasuje
súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. apríla 2014