Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Streda 23. 04. 2014        
 Hlavná stránka


 
 Pripravované akcie
 
    22. 5. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Ponuka priestorov do nájmu (ošetrovňa)
 
    Termín verejného odpočtu Výr. správy
o hospodárení 2013
 
    Prihlášky do 30.5.2014 
   ŠPE - výchova a vzde-
lávanie bezpečnost. technikov
nové
 
     ASFEU vyhlasuje
súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. apríla 2014