Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Utorok 21. 04. 2015        
 Hlavná stránka 
 Pripravované akcie
 
     20. - 24. 4. 2015 
   v SC AOS cvičia
štud. APZ Bratislava
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
     nové Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Verejný odpočet
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. apríla 2015