Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 09. 10. 2015        
 Hlavná stránka 
 Pripravované akcie
 
     13. 10. 2015 
   Výcvikový deň kadetov
1. ročníka
 
     14. 10. - 16. 10. 2015 
   Medzinárodná vedecká konferencia "KIT 2015"
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
 Medzinárodná vedecko
-odborná konferencia "Sociálno-psycholo-
gické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Charitatívna zbierka AOS 2015
 
    Celorezortná súťažná prehliadka 
 
    Prenájom nebytových
priestorov pre bufet 
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
Odhalenie busty
        M. R. Štefánika
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 09. októbra 2015