Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Streda 10. 02. 2016        
 Hlavná stránka2. ročník Detskej univerzity ukončilo 32 detí
 
    V Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši bol 13. júla 2012 ukončený 2. ročník Detskej univerzity. Trvala týždeň a jej program sa vyznačoval pestrosťou aktivít, ktoré boli prispôsobené veku účastníkov.

    Jej cieľom bolo priblížiť deťom vojenskú profesiu, sprístupniť vedu, prebudiť záujem o rozširovanie nových obzorov, hľadať cestu k riešeniu záhad v praktických laboratóriách. Obsah univerzity poskytol deťom poznatky formou besied, krátkych prednášok, praktických ukážok a meraní ale i dostatok priestoru pre pohyb v podobe športových súťaží, hier a výletov.

    Deti sa v krátkom čase na vybratých katedrách AOS zoznámili s počítačom, mikroskopom, rádiostanicou, dorozumievali sa na diaľku, dozvedeli sa o viditeľnom a neviditeľnom oblečení a dokonca sa stretli s prvým slovenským kozmonautom. Pozreli si ukážky zásahu požiarnikov, vojenskej polície, vojenskej jednotky, v akadémii pristál pre deti vrtuľník Mi-2.

    "Detská univerzita vo svojom obsahu zahrnula prepojenie teoretickej, praktickej a telovýchovnej zložky a verím, že motivovala deti k mnohým otázkam, na ktoré dostali aj odpovede"
, uviedol v príhovore k deťom na ich slávnostnej promócii rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, PhD., po tom, čo odovzdal deťom osvedčenia o užívaní titulu „bakalárik“.

    Detská univerzita sa zamerala vo svojom poslaní i na to, aby spestrila deťom prázdniny, aby ich obohatila o nové vedomosti a nezabudnuteľné zážitky, s ktorými sa pochvália vo svojich školách.
  
  
  
        Ďalšie fotografie tu, alebo na stránke DU: www.aos.sk/du   text a foto: -hg-    
  
 Pripravované akcie
 
    9. - 11. 2. 2016 
     V Simulačnom centre AOS cvičí 11. mpr. Martin
 
    8. 2. 2016 
      ŠPE - Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ v odb. elektrotechnika
 
    25. 2. 2016 o 8:30 h
     24. odborný seminár „Bezpečnosť práce na elekt. inštaláciách a elekt. zariadeniach“
 
 Konferencie
 
    22. - 26. 2. 2016
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia - "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov"
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
    Prenájom nebytových 
priestorov pre zubnú ambulanciu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. februára 2016