Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 05. 2020        
 Hlavná stránka
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Manažment - teória, výučba a prax
 
    Za účasti zástupcov z Českej republiky, Poľska, Rumunska a Slovenska sa konal 6. ročník medzinárodnej konferencie "Manažment - teória, výučba a prax 2010".

    Cieľom tejto dvojdňovej konferencie, ktorá začala 29. 9. 2010 bola výmena skúseností a poznatkov zo širokého spektra teórie a praxe manažmentu 21. storočia. Na konferencii odznelo celkom 30 odborných príspevkov.

    V úvode prvého dňa vystúpili na konferencii primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč k otázkam komunálneho manažmentu a rektor Univerzity obrany Brno (ČR) prof. Rudolf Urban, ktorý sa zaoberal kvantifikáciou ľudských zdrojov vo vzdelávacích systémoch. Vedúci Katedry manažmentu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši prof. Milan Sopóci vo svojom vystúpení nastolil otázky novej prípravy zvyšovania bezpečnosti vojsk v misiách, zástupca MO SR Milan Kováč sa zaoberal systémami krízového riadenia v podmienkach MO a OS SR. Blok doplnili vystúpenia doc. Ladislava Nováka zo Žilinskej univerzity, dr. Tomasza Dukiewicza z Dôstojníckej školy pozemného vojska z Wroclavy (Poľsko) a prof. Gabriela F. Moisescu z Vojenskej leteckej akadémie z Brašova (Rumunsko).

    Druhý deň pokračovalo rokovanie konferencie v dvoch sekciách.
    Príspevky prvej sekcie "Manažment v 21. storočí" sa zamerali na aktuálne poznatky a trendy z rôznych oblastí teórie a praxe súčasného manažmentu a ekonomickej teórie, ich odraz vo vzdelávaní a príprave manažérov pre jednotlivé spoločenské sféry, predovšetkým pre rezort obrany a vnútra. Druhá sekcia "Národný a medzinárodný krízový manažment v podmienkach nových hrozieb 21. storočia" riešila problematiku krízových javov, ktoré ohrozujú súčasnú bezpečnosť, zaoberala sa zásadnými otázkami krízových situácií a psychologickou prípravou vojakov zameranou na ich riešenie.

    Približne 70 účastníkov konferencie, zastupujúcich rezort obrany, vnútra, verejnú sféru a vysoké školy zaoberajúce sa problematikou vzdelávacích trendov v prípravou medzinárodnej bezpečnostnej komunity a bezpečnostného manažmentu ako aj aktuálnymi procesmi vo vedecko-ekonomickom prostredí, pozdravil rektor Akadémie ozbrojených síl brig. gen. Miroslav Kelemen, ktorý ocenil ciele, kontinuitu a rozsah problematiky rezonujúcej v jej programe.

    Podujatie tradične na Repiskách v Demänovskej doline organizovala Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

    Konferencie sa ako hostia zúčastnili velitelia síl OS SR: genmjr. Martin Babiak, genmjr. Peter Vojtek a genmjr. Ján Salaganič.
  
  
  
    text a foto: -hg-    gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18328)