Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka 

MIESTA OBSADZOVANÉ BEZ VÝBEROVÉHO KONANIA

Záujemca o pracovné miesto môže predložiť žiadosť o zamestnanie na adresu:
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Skupina personálnych služieb
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš


Spolu so žiadosťou je žiadateľ povinný predložiť:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s osobitným predpisom,
  • profesijný životopis,
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní a
  • ďalšiu požadovanú dokumentáciu.
Žiadosť o zamestnanie zaslaná elektronickými prostriedkami (personal@aos.sk), bude akceptovaná v tom prípade, ak bude dodatočne zaslaná aj v písomnej podobe.
 
*) nevyžaduje sa u zamestnancov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika


Skupina prevádzky, Kvestúra
 - 1 miesto - vodič

Akademická knižnica, Prorektor pre vedu
 - 1 miesto - odborný referent akademickej knižnice
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (3221)