PROJEKT
7. rámcového programu Európskej únie
Safe control of non cooperative vehicles through electormagnetic means
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení
 
Rozpočet


 Rozpočet celého projektu v EUR
 
 Celkové oprávnené výdavky AOS v rámci rozpočtu celého projektu v EUR
  Výskumné a vývojové činnostiManažérske činnostiOstatné činnostiSpolu za projekt
Oprávnené náklady40 320,005 568,0012 384,0058 272,00
Príspevok požadovaný od EK30 240,005 568,0012 384,0048 192,00
Príspevok požadovaný od APVV10, 080,00      
 
© Copyright 2012 KIS