PROJEKT
7. rámcového programu Európskej únie
Safe control of non cooperative vehicles through electormagnetic means
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení
 
Personálna matica

Zodpovedný riešiteľ projektu za AOS:
doc. RNDr. František NEBUS, PhD. Katedra elektroniky
Riešitelia:
prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD. Prorektor pre vedu
prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc. Katedra elektroniky
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. Katedra elektroniky
doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD. Katedra elektroniky
doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD. Katedra elektroniky
pplk. doc. Ing. Miloš SOTÁK, PhD. Katedra elektroniky
Ing. Marián BABJAK, PhD. Katedra elektroniky
mjr. Ing. Roman BEREŠÍK, PhD. Katedra elektroniky
Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK, PhD. Katedra elektroniky
doc. Ing. Marianna KUFFOVÁ, PhD. Katedra strojárstva
doc. Ing. Peter DROPPA, PhD. Katedra strojárstva
Ing. Marika HÚLEKOVÁ OddRaF
PhDr. Nataša VALENTOVÁ OddVeaZV

 
© Copyright 2012 KIS